• Transformació urbana de Sant Feliu de Llobregat

Participacio ciutadana

Consells de participació

El Comitè d’Avaluació i Seguiment és el marc de referència per fer qualsevol actuació que permeti coordinar de manera efectiva la implicació de tothom en el desenvolupament del projecte d’Intervenció Integral, des de les entitats més actives i organitzades, passant per ciutadans/anes individuals no organitzats/ades fins als agents especialitzats que treballen en el barri fins a l’Administració pública.
El Consell Assessor d'Urbanisme és un òrgan consultiu de canalització de la participació ciutadana creat amb la voluntat d'estimular la participació dels agents socials i econòmics més propers al temes que es tracte, així com de persones expertes en matèria urbanística.
A Catalunya, el 1997 es va constituir la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la Sostenibilitat, una associació de municipis compromesos amb el medi ambient, que impulsen la seva Agenda 21 per avançar cap a un desenvolupament sostenible.
El Consell Municipal d’Esports és un òrgan consultiu de canalització de la participació ciutadana creat amb la voluntat d’estimular la participació de les entitats i de la ciutadania en els afers públics de l’esport a la ciutat.
L'any 1997 es va aprovar en sessió del Ple Municipal, la creació del Consell d'Infants. La creació i importància del Consell d'Infants apareix com un dels articles del reglament de Participació ciutadana del nostre ajuntament, el qual estableix textualment en el seu article 58: “L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat potenciarà un treball conjunt amb les escoles i instituts per dur a terme Consells d'Infants o altres activitats pedagògiques de foment de la participació”.
El Consell Municipal de Comunicació és un òrgan consultiu en l'àmbit de la comunicació constituït amb l'objectiu de vetllar per la continuïtat, pluralitat i independència dels mitjans de comunicació municipals. Alhora, el Consell pretén generar debat a l'entorn de l'espai comunicatiu local i canalitzar la participació ciutadana en aquest àmbit.
El Consell Municipal de Cultura de Sant Feliu és un òrgan consultiu, creat el 1998 de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb la voluntat de contribuir ta la canalització de la participació de la ciutadania i de tots els sectors vinculats a l'associacionisme cultural local en els assumptes culturals de la ciutat.
El Consell de les Dones de Sant Feliu de Llobregat és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat de conformitat amb el que preveuen els arts. 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Consell Assessor de les persones amb discapacitat és un òrgan permanent de participació sectorial de carácter consultiu, creat en conformitat amb el que disposen els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes Municipals en relació amb aquells àmbits d'activitat pública municipal que afectin o es refereixin a les persones amb discapacitat.
Pàgina 1 de 2

Agenda de participació

Maig 2019
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Twitter

Identificació

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat - Tel. 93 685 80 00 - www.santfeliu.catajuntament@santfeliu.cat - Registre