Drets dels infants

Art. 02

No discriminació

Tots els drets han de ser aplicats a tots els infants, sense excepció de cap tipus: ètnia, llengua, religió...

Art. 12

Dret d'opinió

L'infant té dret a expresar la seva opinió i que es tingui en compte en tots els asumptes que l'afectin

Art. 13

Dret d'expressió

Tot infant té dret a buscar i difondre idees de tot tipus sempre que no afecti als altres

Art. 15

Dret d'associació

Tot infant té dret a la llibertat d'associació i celebrar reunions sempre que no afecti els drets dels altres

Art. 24

Dret a la salut i als serveis mèdics

Els infants tenen dret a la salut, accés a serveis mèdics i de rehabilitaciò relacionats sobre tot amb l'atenció primaria

Art. 27

Dret a un nivell de vida adequat

Tot infant té dret a gaudir d'un nivell de vida adequat i és responsabilitat dels pares i mares proporcionar-li

Art. 28

Dret a l'educació

Tot infant té dret a l'educació i és obligació de l'Estat asegurar-la de forma gratuïta

Art. 31

Dret al joc i a l'esbarjo

Tot infant té dret al joc i l'esbarjo, a participar d'activitats artístiques i culturals