• Transformació urbana de Sant Feliu de Llobregat

Participacio ciutadana

Elaboració del Pla de Rescat Social

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va fer l'aprovació inicial del Pla de Rescat Social i va convidar a la ciutadania a participar en el seu procés d’elaboració final. 

El passat 29 de juny, el ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va aprovar definitivament el Pla de Rescat Social després d’un procés participatiu que es va iniciar a l’octubre del 2016.

El Pla de Rescat Social ha estat un projecte on la ciutadania ha col·laborat en la seva definició a través dels diferents processos de participació oberts, tant de manera presencial com a través de la plataforma de participació.

Paral·lelament, un grup motor format per entitats i veïns i veïnes de Sant Feliu han estat treballant per incorporar i enriquir aportacions. Actualment, aquest grup de treball formarà part activa de la comissió de seguiment que es va constituir el passat 8 de juny quan es va fer el retorn a totes les persones i entitats que han col·laborat.

Què és el pla de Rescat Social?
 
És un pla que recull i ordena totes les actuacions que ja fa l’Ajuntament i les que farà a partir d’ara en relació als drets a l’alimentació, l’habitatge, l’educació, el treball i l’autonomia personal i la salut.
El Pla incorpora un seguit d’accions i mesures preventives, que podeu consultar al document de treball, les quals pretenen evitar que les persones o col·lectius més vulnerables es trobin en situació de risc d’exclusió social.
 
Com participar?
 

Des d’aquest espai web, es dóna a conèixer el Pla de Rescat Social per tal de poder opinar i fer arribar els comentaris per cada un dels eixos estratègics que es treballen.

Cada eix està identificat amb una icona que defineix un dret fonamental i correspon a un bloc temàtic amb les diferents accions, on podeu fer els vostres comentaris al respecte a través de l'enllaç "Participa-hi". Les aportacions es van poder fer fins al 31 de gener.

#RescatSocial

 

Eixos de participació: 

Dret a l'alimentació

El dret a l’alimentació és un dret humà reconegut per la Declaració Universal dels drets humans, i el dret a una alimentació adequada va ser promulgat per la cimera mundial d’alimentació de la FAO l’any 1996.

L’administració local, com a administració de proximitat, conjuntament amb les entitats socials, vetlla per garantir aquest dret durant totes les etapes de la vida. És per això que el Pla de Rescat Social es desenvolupa en 3 programes d’actuació:

Comentaris

 

Dret a l'habitatge

El dret a l’habitatge també està recollit com a dret humà a la Declaració universal dels drets humans. L’Ajuntament es troba també en procés d’aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge, en el que s’analitzen les necessitats d’habitatge en els propers anys i es despleguen les actuacions a realitzar.

Dins de totes les actuacions del Pla Local d’Habitatge, el Pla de Rescat Social en recull les que tenen una vessant social.

En matèria d’habitatge, el Pla de Rescat Social es desenvolupa en 3 programes d’actuació:

Comentaris

 

Dret a l'educació

L’educació, a més de ser un altre dels drets fonamentals recollits a la Declaració universal dels drets humans, és un dret que permet capacitar a les persones i dotar-les d’oportunitats a la vida i per tant poder fer un canvi en situació social personal.

Els programes d’actuació que despleguen el dret a l’educació són els següents:

Comentaris

 

Dret al treball

Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur. Així recull el dret al treball la Declaració universal dels drets humans. Des del Pla de Rescat Social aquesta línia estratègica es desplega en els següents programes d’actuació:

Comentaris

 

Autonomia personal i salut

Les persones, independentment de la seva situació econòmica i social, han de tenir dret a la seva autonomia personal, especialment en el casa que tinguin una edat avançada o es trobin en una situació de dependència. Per altra banda, malgrat al nostre territori tenim una seguretat social que cobreix la major part de tractaments de salut, existeixen tractaments d’especialitats sanitàries que no queden cobertes (odontologia, oftalmologia, podologia, ...).

En aquest sentit el Pla de Rescat Social té els següents programes d’actuació:

Comentaris

 

Calendari

2016:

25 d'octubre: Consell Municipal de Serveis Socials.

27 d'octubre: Aprovació inicial del Pla de Rescat Social en el Ple Municipal.

8 de novembre: Comissió de treball d'organització de la jornada de participació.

26 de novembre: Taula rodona i tallers participatius.

13 de desembre: Comissió de treball per debatre els resultats de la Jornada.

2017:

17 de gener: Comissió de treball per consensuar el document final.

Març o abril: Ple d'aprovació definitiva del Pla de Rescat Social en el Ple Municipal.

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Agenda de participació

Maig 2019
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Twitter

Identificació

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat - Tel. 93 685 80 00 - www.santfeliu.catajuntament@santfeliu.cat - Registre