• Transformació urbana de Sant Feliu de Llobregat

Participacio ciutadana

Inversions anuals de millora de l'espai públic per a 2018

 Veure les propostes incorporades al procés Veure les propostes no incorporades al procés  Veure les propostes escollides

El pressupost participatiu és una de les eines de democràcia directa que posa sobre la taula de la gestió local l’existència de fórmules de cogestió i codecisió entre institucions i ciutadania en matèries importants del govern municipal.
 
Com a novetat, en l’edició dels Pressupostos Participatius 2018, en la Fase d’Aportacions de Propostes hem recuperat les propostes que anys enrere van ser presentades i validades tècnicament però que no van aconseguir els suports suficients. Aquestes aportacions van passar directament a la Fase de decisió.
 
D’aquesta manera, partiem de propostes ja presentades per la ciutadania durant el 2016 i 2017 i oferint la possibilitat de seguir incorporant de noves a través del tràmit habilitat en la Fase d’aportacions de propostes.
 
Des que es va obrir el termini de votacions el 10 de novembre i fins al 4 de desembre un total de 580 persones han recollit 1.445 aportacions, ja que cada persona va poder decidir per un màxim de 3 propostes.
 

En total hi havia 20 propostes d'actuacions en diferents barris de la ciutat. Totes les propostes van ser aportades per la ciutadania durant el mes de setembre. L'Ajuntament també va recollir l'opinió de la població a través del web municipal, i presencialment des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Posteriorment, un equip tècnic va valorar les propostes presentades i es va definir la llista de 20 actuacions per a la fase final.

El llistat amb el número de vots que ha rebut cadascuna de les 18 propostes es pot consultar aquí. Durant les properes setmanes els serveis tècnics municipals analitzaran i pressupostaran amb exactitud les actuacions més valorades per tal de definir els treballs que s'executaran a l'estiu, tenint en compte que el pressupost total assignat a les actuacions és de 400.000 euros (IVA inclòs).

Les quatre propostes més valorades són:

Descripció del procés

Calendari

Presentació de propostes

Validació de les propostes

Participació en la decisió de les propostes

 
 

Calendari 

Fase de presentació de propostes: entre el 18 de setembre i el 16 d'octubre de 2017.

Fase de validació de propostes: entre el 16 d'octubre i el 10 de novembre de 2017.

Fase de decisió de les propostes: entre el 10 de novembre i el 4 de desembre de 2017.

Resultats: 5 de desembre.

Fase de presentació de propostes

Quan es poden presentar les propostes?

Entre el 18 de setembre i el 16 d'octubre de 2017.

Naturalesa i característiques de les propostes

Es presentaven dins d’una partida d’inversions relacionada amb la millora de la via pública amb un import total de 400.000 euros per a l’any 2018.

Cada proposta presentada són d’obres menors a la via pública sense superar els 100.000 euros.

Les propostes han de ser concretes, determinants, avaluables econòmicament i en un sol exercici pressupostari

Les propostes s’encabien en un sol eix d’actuació: "Millora de la via pública 2018"

Qui pot presentar propostes?

Persones empadronades a Sant Feliu de Llobregat majors de 16 anys en el moment de presentar les seves propostes

Entitats que formen part del Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Quantes propostes es poden presentar?

Només es podia presentar una proposta per persona o entitat.

Com es presenten les propostes?

Per Internet:

Mitjançant un formulari en que es demanava el número del document d'identificació personal (NIF, NIE, Passaport) i una adreça de correu electrònic, un cop feta la comprovació conforme es reunien els requisits per participar es rebia un codi a l'adreça de correu electrònic facilitada que calia introduir per poder continuar amb la presentació de les propostes.

Presencialment:

A través de l’Oficina d'Atenció Ciutadana presentant el DNI per comprovar que es reunien els requisits.

Les entitats ciutadanes només podien fer el tràmit a través d’Internet i mitjançant l’usuari/codi que tenen assignat per relacionar-se amb l’Ajuntament

Contingut de les propostes:

· Dades personals o de l'entitat que la presenta, ubicació, barri, breu descripció de la proposta, fotografia opcional.

· Número de propostes a presentar: un màxim de dues per cada persona o entitat.

Fase de validació de propostes

En aquesta fase l’equip tècnic municipal assignat al procés sotmetia cada una de les propostes presentades a la seva validació jurídica i tècnica.

Termini de validació:

Entre el 16 d'octubre i el 10 de novembre de 2017.

Criteris de denegació:

Superaven substancialment el límit econòmic proposat (100.000 euros).

No es trobaven dins de la demarcació territorial del municipi de Sant Feliu de Llobregat.

La proposta ja es trobava prevista en altres inversions. S’executarà.

No tenien viabilitat tècnica.

L’objecte de l’actuació no és de responsabilitat municipal.

Són necessàries i no té sentit sotmetre-la a decisió, com per exemple mobiliari trencat o que per la gravetat del tema no es pot deixar per la fase de decisió.

No han entrat en la fase de priorització de les propostes de la Taula de Pressupostos Participatius

Altres

Triatge de les propostes:

Les propostes que eren similars entre elles en localització i descripció s’agruparan en una mateixa proposta.

En els casos que sigui possible s’integren dues propostes en una per proximitat en la seva localització, perquè tècnicament són compatibles i perquè conjuntament no superen l’import proposat.

Aquelles propostes que no van ser validades per l’equip tècnic en la fase de validació, eran notificades a les persones participants que les van proposar informant del criteri pel qual ha estat invalidat.

En els casos que fos possible s’integraven dues propostes en una per proximitat en la seva localització, perquè tècnicament són compatibles i perquè conjuntament no superaven l’import proposat.

Les propostes validades i que passaven a la fase de decisió no seran notificades ni comunicades perquè entren a la següent fase. 

Fase de decisió de les propostes

Quan es podia decidir:

Entre el 10 de novembre al 4 de desembre de 2017.

Qui podia decidir:

Totes les persones empadronades a Sant Feliu de Llobregat que tinguessin més de 16 anys podien participar en aquesta fase.

Visualització de les propostes:

Cadascuna de les propostes tenien un codi assignat per ser identificades.

A través d'aquest mateix web la ciutadania podrà consultar les propostes.

A l’Oficina d'Atenció Ciutadana estaven disponibles diferents dossiers amb la relació de les propostes validades i les denegades a l’abast de la ciutadania.

En els diferents centres cívics, i durant la fase de decisió, les propostes estaven exposades perquè tothom les pugui visualitzar.

Com es podia participar en la decisió?

Es podien escollir fins a un màxim de tres propostes per persona.

Per Internet:

A través d'un tràmit, el qual es demanava el número del document d'identificació personal i una adreça de correu electrònic. Una vegada que el sistema comprobava que es reunien els requisits i que no s'havia participat abans s'enviava un codi per correu electrònic a l'adreça facilitada, el qual s'havia d'introduir per continuar amb la decisió de les propostes. 

Presencialment:

A l’Oficina d'Atenció Ciutadana les persones podien tenir un acompanyament durant la seva participació. Havien de presentar el seu document d'identificació (NIF, NIE, Passaport) i es comprobava que complien els requisits i que no s'ha participat abans.

Publicació dels resultats:

El 5 de desembre de 2017 en aquesta pàgina.

Agenda de participació

Febrer 2019
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Twitter

Identificació

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat - Tel. 93 685 80 00 - www.santfeliu.catajuntament@santfeliu.cat - Registre