• Participació ciutadana

Participacio ciutadana

Procés participatiu: Revisió del Reglament de Participació Ciutadana i Col·laboració

Els canvis socials viscuts en els últims anys i les experiències de participació ens aboquen a una aposta clara per l’enfortiment continu d’una societat democràtica.

Per això l’Ajuntament ha de desenvolupar no només mecanismes per recavar la opinió ciutadana, sinó també proveir espais de participació, tant interns com externs, on els diferents agents claus puguin ser part activa en el  disseny i l’elaboració de les politiques públiques.

En aquesta línea durant els mesos d’abril i maig de 2017 hem treballant amb els diferents membres dels Consells existents a Sant Feliu de Llobregat per tal d’incorporar les seves idees i opinions de com hauria de ser el futur model de Participació i Col·laboració Ciutadana.

Aspectes com la cultura participativa, el teixit associatiu, els òrgans de participació, la gestió col·laborativa, el processos de participació, la transparència i el rendiment de comptes han estat elements claus.

 

Calendari del procés d'elaboració del nou reglament de participació

2016: Definició dels blocs de treball i Ponència

14 de novembre: Sessió de sensibilització amb tots els grups municipals.

2017:

Gener: Validació político-tècnica del procés i aprovació de constitució de la Ponència.

1 de febrer: Constitució de la Ponència (Objecte i metodologia)

14 i 21 de febrer: Sessions de treball amb el personal tècnic

Març, abril, maig: Convocatòria dels consells i explicació del procés amb implicació dels tècnics. Propostes per part dels Consells (recollides directament en un espai web)

Març: 2a reunió Ponència - Presentació de l'espai, blocs de participació a treballar i properes fases.

Maig: 3a reunió Ponència - Seguiment procés i valoració propostes, Consells sectorials.

Juny/Juliol: Obertura del procés a la ciutadania.

Setembre: 4a reunió final Ponència - Validació document definitiu en base a aportacions ciutadanes.

Octubre/Novembre: Aprovació inicial Ple i retorn a la ciutadania i Consells.

 

Calendari RPC

 

Documents

Procés i calendari RPC

Resum de les dues sessions amb els Consells

Síntesi de les dues sessions amb els Consells

Agenda de participació

Juliol 2018
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Twitter

Identificació

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat - Tel. 93 685 80 00 - www.santfeliu.catajuntament@santfeliu.cat - Registre