• Inversions anuals de millora de l'espai públic per a 2018

Participacio ciutadana

Inversions anuals de millora de l'espai públic per a 2018

El pressupost participatiu és una de les eines de democràcia directa que posa sobre la taula de la gestió local l’existència de fórmules de cogestió i codecisió entre institucions i ciutadania en matèries importants del govern municipal.

Enguany, en l’edició dels Pressupostos Participatius 2018, incorporem una novetat en la Fase d’Aportacions de Propostes: hem recuperat les propostes que anys enrere  van ser presentades i validades tècnicament però que no van aconseguir els vots suficients. Aquestes aportacions passaran directament a la Fase de Votacions.
D’aquesta manera, partim de propostes ja presentades per la ciutadania durant el 2016 i 2017 i oferim la possibilitat de seguir incorporant de noves a través del tràmit habilitat en la Fase d’Aportacions de Propostes.
 

Calendari

Presentació de propostes

Validació de les propostes

Votació de les propostes

Calendari del procés

Fase de presentació de propostes: entre el 18 de setembre i el 16 d'octubre de 2017, a les 20 hores.

Fase de validació de propostes: entre el 16 d'octubre i el 10 de novembre de 2017.

Fase de votacions de propostes: entre el 10 de novembre i el 4 de desembre de 2017.

Resultats: 5 de desembre.

Fase de presentació de propostes

Quan es poden presentar les propostes?

Entre el 18 de setembre i el 16 d'octubre de 2017 a les 20 hores.

Naturalesa i característiques de les propostes

Es presentaran dins d’una partida d’inversions relacionada amb la millora de la via pública amb un import total de 400.000 euros per a l’any 2018.

Cada proposta presentada són d’obres menors a la via pública sense superar els 100.000 euros.

Les propostes hauran de ser concretes, determinants, avaluables econòmicament i en un sol exercici pressupostari

Les propostes s’encabiran en un sol eix d’actuació: "Millora de la via pública 2018"

Qui pot presentar propostes?

Persones empadronades a Sant Feliu de Llobregat que siguin majors de 16 anys en el moment de presentar les seves propostes

Entitats que formen part del Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Quantes propostes es poden presentar?

Només es pot presentar una proposta per persona o entitat.

Com es presenten les propostes?

Per Internet:

Mitjançant un formulari en que es demanarà el número del document d'identificació personal (NIF, NIE, Passaport) i una adreça de correu electrònic, un cop feta la comprovació conforme es reuneixen els requisits per participar es rebrà un codi a l'adreça de correu electrònic facilitada que caldrà introduir per poder continuar amb la presentació de les propostes.

Presencialment:

A través de l’Oficina d'Atenció Ciutadana . Caldrà presentar el DNI per comprovar que es reunenxien els requisits.

Les entitats ciutadanes només podran fer el tràmit a través d’Internet i mitjançant l’usuari/codi que tenen assignat per relacionar-se amb l’Ajuntament

Contingut de les propostes:

· Dades personals o de l'entitat que la presenta, ubicació, barri, breu descripció de la proposta, fotografia opcional

· Número de propostes a presentar: un màxim de dues per cada persona o entitat.

Fase de validació de propostes

En aquesta fase l’equip tècnic municipal assignat al procés sotmetrà cada una de les propostes presentades a la seva validació jurídica i tècnica.

Termini de validació:

Entre el 16 d'octubre i el 10 de novembre de 2017.

Criteris de denegació:

Superen substancialment el límit econòmic proposat (100.000 euros).

No es troben dins de la demarcació territorial del municipi de Sant Feliu de Llobregat.

La proposta ja es troba prevista en altres inversions. S’executarà

No tenen viabilitat tècnica

L’objecte de l’actuació no és de responsabilitat municipal

Són necessàries i no té sentit sotmetre-la a votació, com per exemple mobiliari trencat o que per la gravetat del tema no es pot deixar per votació

No han entrat en la fase de priorització de les propostes de la Taula de Pressupostos Participatius

Altres

Triatge de les propostes:

Les propostes que són similars entre elles en localització i descripció s’agruparan en una mateixa proposta

En els casos que sigui possible s’integraran dues propostes en una per proximitat en la seva localització, perquè tècnicament són compatibles i perquè conjuntament no superen l’import proposat.

Aquelles propostes que no han estat validades per l’equip tècnic en la fase de validació, seran notificades a les persones participants que les hagin proposades informant del criteri pel qual ha estat invalidatEn els casos que sigui possible s’integraran dues propostes en una per proximitat en la seva localització, perquè tècnicament són compatibles i perquè conjuntament no superen l’import proposat.

Les propostes validades i que passen a la fase de votació no seran notificades ni comunicades perquè entren a la següent fase. 

Fase de votació de propostes

Quan es pot votar:

Entre el 10 de novembre al 4 de desembre de 2017.

Qui pot votar:

Totes les persones empadronades a Sant Feliu de Llobregat que tinguin més de 16 anys en el moment de fer la votació podren participar en aquesta fase.

Visualització de les propostes:

Cadascuna de les propostes tindren un codi assignat per ser identificades alhora de poder fer les votacions.

A través d'aquest mateix web la ciutadania podrà consultar les propostes que es podran votar.

A l’Oficina d'Atenció Ciutadana estaran disponibles diferents dossiers amb la relació de les propostes validades i les denegades a l’abast de la ciutadania.

En els diferents centres cívics, i durant la fase de votacions, les propostes estaran exposades perquè tothom les pugui visualitzar.

Com es pot votar?

Es poden votar fins a un màxim de tres propostes per persona.

Per Internet:

A través d'un tràmit de votació, el qual demanarà el número del document d'identificació personal i una adreça de correu electrònic. Una vegada que el sistema comprova que es reuneixen els requisits i que no s'ha exercit ja el dret de vot s'enviarà un codi per correu electrònic a l'adreça facilitada, el qual s'haurà d'introduir per continuar amb la votació de les propostes. 

Presencialment:

A l’Oficina d'Atenció Ciutadana les persones podran tenir un acompanyament per fer la votació. Hauran de presentar el seu document d'identificació (NIF, NIE, Passaport) i es comprovarà que compleixen els requisits i que no s'ha exercit ja el dret a vot.

Publicació dels resultats de la votació:

5 de desembre.

Deixa un comentari

Especifica tota la informació requerida (*) on s'indiqui. El codi HTML no és permès.

Agenda de participació

Octubre 2017
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Twitter

Identificació

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat - Tel. 93 685 80 00 - www.santfeliu.catajuntament@santfeliu.cat - Registre